Vedtægter

We Care About African Football vedtægter

1, 

Formål

Formålet med We Care About African footballs non profit at indsamle brugt fodboldudstyr til fattige børn i den lille fodboldklub Royal Sportive

samt hjælpe Klangon Highschool med redskaber til skolegård, inventar til skolelokaler, skoleudstyr m.m..

og samt indsamling af svømmeudstyr og betaling af svømmeundervisning, i samarbejde med Blue fins Swim Club.

For alle 3 steder giver vi økonomisk støtte ved behov.


 2. 

Hjemsted

Holdet bag We Care About African Football holder til i Aalborg (Rasmus B. Birnbaum og Heidi Kragelund Kristina Kircher 


3. 

Medlemmer

De 3 medlemmer vores forening består af:

- Rasmus Billing Birnbaum

- Heidi Kragelund

- Kristina Kirchner


4. 

Eksklusion

Vores forening vil ekskludere et medlem hvis vedkommende modarbejder We Care About African Footballs formål.

Eksklusion besluttes af Projektleder Rasmus Billing Birnbaum


5. 

Kontingent

Da We Care About African Football er en non profit organisation betaler medlemmer ikke kontingent.


6. 

Generalforsamling

Der holdes i We Care About African football generalforsamling 1 gang årligt hvor alle foreningens medlemmer deltager. Der varsles generalforsamling senest 14 dage før mødet.

Medlemmer indkaldes gennem e-mail eller Facebook.

Alle foreningens medlemmer har stemmeret. Dagsorden sættes inden mødet. Ikke noget fast program.

Projektleder Rasmus Billing Birnbaum kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis han finder det nødvendigt. Der indkaldes gennem e-mail eller telefonisk henvendelse.


7. 

 Bestyrelsen

 - Bestyrelsen består af:

- Projektleder Rasmus Billing Birnbaum

- Regnskabsansvarlig Heidi Hjelm Kragelund

- Projektkoordinator Kristina Kirchner

- Alle bestyrelsens medlemmer deltager i Generalforsamlinger.


8. 

 Økonomi

We Care About African Footballs årsregnskab følger kalender året.

Vi regner dog med et kort regnskab da vi indsamler meget lidt da vi er en non profit organisation.

Alle bestyrelsens 3 medlemmer er i stand til at udføre transaktioner på We care about African football's vegne.9.

Vedtægtsændringer

Skal der ændres i We care about African footballs vedtægter skal disse ændringer godkendes med 2 ud af 3 stemmer før disse effektueres.

Skal der ændres i We care about African footballs vedtægter skal disse ændringer godkendes med 2 ud af 3 stemmer før disse effektueres.10. 

Opløsning af Foreningen

Stemmer flertallet på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger nedlæggelse af foreningen vil dette blive en realitet.

Såfremt foreningen måtte nedlægges doneres et eventuelt økonomisk overskud i foreningen til DBU's fodboldskoler i Danmark.Articles of association