En stor tak til vores samarbejdspartner og sponsorer uden engagementet fra alle vores samarbejdspartnere og sponsorer, havde vi ikke kunnet opnå det, vi har gennem årene. Derfor vil vi gerne rette en særlig tak til hver enkelt af jer. Vi værdsætter dybt den støtte, I har bidraget med, og vi føler en dybfølt taknemmelighed gennem hele vores rejse. Vores fællesskab står nu stærkere end nogensinde før, takket være jeres involvering.

SAMMEN ER VI STÆRKERE

Tak for dig og dit bidrag

En særlig tak 

Vi er dybt taknemmelige for alle de donationer, som er kommet fra dig via Tik TOK Instagram og Facebook til projektet "Vi Værdsætter det højt og uden din støtte ville dette projekt ikke eksistere, og din betydning for projektet overstiger langt dine egne forventninger. Derfor fortjener du denne hel side dedikeret til dig, så resten af verden kan se de positive resultater af at samle folk til et vigtigt formål som vores. Hver eneste donation, der er indgået via MobilePay 20105, og du fortjener vores dybeste taknemmelighed.

Du udgør en betydelig del af vores velgørenhedsprojekt, og vi ønsker endnu engang at udtrykke vores varmeste tak for dit bidrag, som er afgørende for projektets succes. Husk altid, at din indsats gør en enorm forskel, og uanset størrelsen på donationerne, så har de alle en afgørende betydning.

Med venlig hilsen, We Care About African Football

Sammen er vi stærkere

En stor tak til vores samarbejdspartner og sponsorer