Støt på MobilePay 20105

Støt på Bankoverførelse Spar Nord Bank A/S 

Tak for din donation

Reg nr. 9815 Konto nr. 25000 34 117

Børnehjemmet

Needy of Hope Vestafrika Ghana

Dette her projekt handler om at hjælpe Børnehjemmet Needy of Hope og vores forening We Care About African Football vil gøre alt for at hjælpe de kære børn på børnehjemmet Needy of Hope


Vort kommende initiativ går ud på at støtte Needy of Hope, et børnehjem i Ghana, som er grundlagt i 2005 af Miriam Orphanage. Børnehjemmet huser 58 børn i alderen 2-16 år. Årsagen til, at vores forening har valgt at engagere sig i at hjælpe disse børn på Needy of Hope, udspringer af en personlig oplevelse. Efter min seneste rejse til Ghana, hvor jeg havde leveret en 40-fods container fyldt med brugt fodbold-, skole- og svømmeudstyr til vores partnere der, stødte jeg på Miriam Orphanage. Miriam arbejdede som rengøringsassistent på det sted, hvor jeg boede under mit ophold. Vi indledte en samtale om vores aktiviteter i Ghana, og hun talte om børnehjemmet, som hun dagligt ledte ved siden af sit arbejde som rengøringsassistent. Sammen holdt vi et møde, hvor vi brainstormede og identificerede flere måder, hvorpå vi kunne støtte børnehjemmet.

Vi blev enige om at starte en indsamling med det formål at skaffe midler til tre måneders forbrug på børnehjemmet. Dette ville dække alt fra mad til køkkengrej, tallerkener, bestik og glas samt muliggøre en enkelt udflugt for børnene til et museum.

Desuden vil midlerne bidrage til basisbehov som ris, madolie, elektricitet, sukker og meget mere. Vort mål er at skabe en varig og meningsfuld indvirkning på børnenes liv samt støtte børnehjemmets drift på en måde, der fremmer deres trivsel og udvikling. Vi arbejder tæt sammen med Miriam for at sikre, at vores indsats adresserer de mest presserende behov og skaber en positiv forskel i børnenes hverdag på Needy of Hope. Vort mål er at skabe en varig og meningsfuld indvirkning på børnenes liv samt støtte børnehjemmets drift på en måde, der fremmer deres trivsel og udvikling.

Vi arbejder tæt sammen med Miriam for at sikre, at vores indsats adresserer de mest presserende behov og skaber en positiv forskel i børnenes hverdag på Needy of Hope. Efter at have besøgt børnehjemmet og oplevet det på nært hold, blev jeg dybt berørt. Den følelsesmæssige påvirkning af besøget var så stærk, at jeg og min forening følte, at vi måtte træde til for at hjælpe disse børn. Efter en samtale med Miriam om, hvordan vi bedst kunne gøre en positiv forskel for både børnene og børnehjemmet, besluttede vi at tage konkrete skridt.

Børn i Afrika

Der bor over 400 millioner børn på det afrikanske kontinent.
Næstefter Asien er Afrika det kontinent, hvor der bliver født flest børn. I nogle afrikanske lande er halvdelen af befolkningen i dag under 15 år.
Næsten en tredjedel af børn i Afrika lider af underernæring.
Børnedødelighed er udbredt i nogle afrikanske lande, hvor 85 procent af børn under 15 år, der dør, er under fem år.
Det fattigste land i Afrika er Burundi, med en GDP pr indbygger på $239. Til sammenligning er Danmarks $67,758.

Fakta tallene er senest opdateret maj 2020. Hvis andre kilder ikke er angivet, stammer alle tal fra UNICEF, Verdensbanken og FN.

Indsamlings godkendelsen


God indsamling skik 

Om Indsamlingsnævnet

Indsamlingsnævnet giver tilladelse til indsamlinger og fører kontrol med, at indsamlede midler anvendes til de formål, som indsamler har oplyst. Indsamlingsnævnet er et uafhængigt kollegialt forvaltningsorgan.


ÅBENHED OM INDSAMLING

indsamlings dokumentet
indsamlings dokumentet