Indsamlings godkendelse

                             Vores indsamling til dette projekt er godkendt af indsamlingsnævnet i Danmark


Godkendt af indsamlingsnævnet

Herunder kan man se vores tilladelse til Indsamling som udløber Lørdag d. 30 September 2023

Sikring af gennemsigtighed i vores indsamlingsaktiviteter er af afgørende betydning, da det er en uomgængelig faktor for at opretholde vores troværdighed. Vores indsats i projekterne i Vestafrika, særligt i Ghana, hviler på en grundlæggende forpligtelse til at handle på en åben og transparent måde.

Vores indsamling Vi vil gerne informere om, at vi aktuelt gennemfører en indsamling, som er behørigt godkendt af Indsamlingsnævnet i Danmark. Når det kommer til afholdelse af indsamlinger, understreger vi vigtigheden af at overholde de gældende juridiske retningslinjer og agere i fuld overensstemmelse med de fastsatte regler. Vores engagement som foreningen "We Care About African Football", etableret i 2017, har altid omfattet en omhyggelig overholdelse af de forskrifter, som er afgørende for vores arbejde. Vi er engagerede i at følge retningslinjerne, som er udstukket af Civilstyrelsen og Indsamlingsnævnet i Danmark, da disse retningslinjer har stor betydning for vores mission og målsætninger.


SAMMEN ER VI STÆRKERE 

Tak til alle sponsorer og samarbejdspartnere